REVUE / בדיקה: מיץ אדום (טווחי NKV צבעים) על ידי NKV E- מיצים

על המחבר

במשך שנים רבות הצטרפתי לצוות העריכה מיצירתו. היום אני מעורב בעיקר ביומנים, הדרכות והצעות עבודה.