סקירה / מבחן: Pomme Paradis (טווח פירותי) מאת בובל

על המחבר