Vlog 4 - מופע סיגריה אלקטרונית - פריז (ביקור ותחקיר)

Vlog 4 - מופע סיגריה אלקטרונית - פריז (ביקור ותחקיר)

עבור ה- VLOG הרביעי, אנחנו מדברים על מופע ה- E-cig עם סיור הצילום ותחקיר מלא על מה שהחמצתם אם לא הלכתם.

Com בתחתית
Com בתחתית
Com בתחתית
Com בתחתית

על המחבר