TOBACCO INFO SERVICE: נקודות הטלוויזיה 3 שבהן הסיגריה האלקטרונית איננה!

TOBACCO INFO SERVICE: נקודות הטלוויזיה 3 שבהן הסיגריה האלקטרונית איננה!

הם כבר בטלוויזיה במשך כמה ימים עכשיו ואתה כנראה לא יכול למנוע אותם. שלושת אתרי הטלוויזיה החדשים של " טבק-אינפו שירות "הדגש את האפשרות להפסיק לעשן דרך אתר האינטרנט שלהם, מספר הטלפון שלהם או יישום הטלפון החכם החדש שלהם. ברור וכפי שכבר הצטערנו לכתבה קודמת, את הסיגריה האלקטרוני עדיין לא מופיע בתקשורת של " טבק-אינפו שירות". למי שלא ראה אותם עדיין, הנה שלוש נקודות כי כרגע פועל על המסכים שלך.

Com בתחתית
Com בתחתית
Com בתחתית
Com בתחתית

על המחבר

réponse une בתאריך בתוקף