ReVUE / בדיקה: Viennoiserie (גורמה Pleasures טווח) על ידי גרין Liquides

על המחבר

במשך שנים רבות הצטרפתי לצוות העריכה מיצירתו. היום אני מעורב בעיקר ביומנים, הדרכות והצעות עבודה.

réponse une בתאריך בתוקף