הבאנר למעלה
הבאנר למעלה
סקירה / מבחן: לחשוף אותך על ידי האחרון

על המחבר

במשך שנים רבות הצטרפתי לצוות העריכה מיצירתו. היום אני מעורב בעיקר ביומנים, הדרכות והצעות עבודה.

réponse une בתאריך בתוקף