REVUE / TEST: Bacuccino (Viktor Range) מאת Vape Cellar

REVUE / TEST: Bacuccino (Viktor Range) מאת Vape Cellar


BACUCCINO - תא VAPE


אני מגיע למסקנה שתערובת הטבק היא בלונדינית, בהחלט מורכבת מקצה בורלי שאני מדמיינת שהשלים עם מעט קוונדיש. זהו עוצמה, עשירה ומורכבת המעוררת לפעמים טבק חום ... (עיין בבדיקה המלאה ....)vapelier

Com בתחתית
Com בתחתית
Com בתחתית
Com בתחתית

על המחבר

מנכ"ל Vapelier OLF אבל גם עורך עבור Vapoteurs.net, זה בשמחה שאני משאיר את העט שלי כדי לחלוק איתכם את החדשות של vape.

réponse une בתאריך בתוקף