הבאנר למעלה
סקירה / מבחן: RY4 קלאסי (טווח קלאסי) מאת בובל

על המחבר