Revue: עבור גיטרה (לואי Bertignac טווח) על ידי ד 'כינים

Revue: עבור גיטרה (לואי Bertignac טווח) על ידי ד 'כינים


VAS-Y גיטרה - דלייס


ללא שם: אני טועמת שם ... ללא שם: אוקיי, אני טיפה טפטפת ואני למלא את הטנק שלי כדי לקחת את הזמן לטעום ליקריץ זה מנטה. פצע, שוש הוא מיובש היטב לעומת מיצים רבים שיש את אותו מרכיב, אני חושב שזה חזק, טוב dosed ומעל הכל, הוא מאוזן ונדיב ... (עיין בבדיקה המלאה ....)

vapelier

Com בתחתית
Com בתחתית
Com בתחתית
Com בתחתית

על המחבר

במשך שנים רבות הצטרפתי לצוות העריכה מיצירתו. היום אני מעורב בעיקר ביומנים, הדרכות והצעות עבודה.