הבאנר למעלה
E- נוזלי סקירה - טווח מיץ - בריטניה - #28

E- נוזלי סקירה - טווח מיץ - בריטניה - #28

הצגת נוזלי 4 של הטווח:
- מתח גבוה
- עניין היער
- מיני
קולונל קוסטארד
נוזלים זמינים ב 0 / 3 / 6 / 9 / 12 / 15 / 18mg ניקוטין כמו גם בקבוקים של 10ML ו 30ML.

Com בתחתית
Com בתחתית
Com בתחתית
Com בתחתית

על המחבר