E- נוזלי סקירה #145 - קוסם ערפל - טווח (ארה"ב)

E- נוזלי סקירה #145 - קוסם ערפל - טווח (ארה"ב)

אנחנו נפגשים בקליפורניה היום כדי לדבר על טווח e-liquid ערפל קוסמי וזה כבר עושה הרבה רעש בצרפת מזה זמן מה. אז בואו נלך לבדיקה ובדיקה של טעמים 3!

Com בתחתית
Com בתחתית
Com בתחתית
Com בתחתית

על המחבר