E- נוזלי סקירה #166 - 13 חטאים - טווח (בריטניה)

E- נוזלי סקירה #166 - 13 חטאים - טווח (בריטניה)

בואו לחקור את הטווח החדש של e-liquid על ידי יוצרי T-מיץ, המותג 13 חטאים". טווח זה יכלול בסופו של דבר 13 נוזלים אלקטרוניים ואשר אנו מציעים את הסקירה של שלושת הראשונים!

Com בתחתית
Com בתחתית
Com בתחתית
Com בתחתית

על המחבר