REVUE / TEST: אוכמניות (טווח חיה פלבה) מאת My's Vaping France

REVUE / TEST: אוכמניות (טווח חיה פלבה) מאת My's Vaping France


בלונבררי - צרפת האידוי של MY


ברמת הטעם, העוצמה הארומטית של האוכמניות קיימת, היא נשארה די מתוקה, עסיסית ומתוקה מאוד. אנו חשים גם תווי מאפה עדינים הנגרמים על ידי טעמי המאפין ... (עיין בבדיקה המלאה ....)vapelier

Com בתחתית
Com בתחתית
Com בתחתית
Com בתחתית

על המחבר