סקירה / בדיקה: חוף סגול (טווח Fruizee) על ידי צרפת נוזלי

על המחבר

עורך וכתב שוויץ. Vapoteuse במשך שנים רבות, אני מטפלת בעיקר חדשות שוויצרי.

réponse une בתאריך בתוקף