RVUE / בדיקה: טבק טורקית על ידי Liqua

RVUE / בדיקה: טבק טורקית על ידי Liqua


טבק טבקו - ליקה


ה"קלאסי "הוא בלונדיני, חם, מתוק מעט, מותש ומתובל.
באופן טבעי, בהשראה, המתכון בעל אופי והתפוגה רק מחזקת את הרושם הזה. אני יכול לדמיין סוג של טבק וירג 'יניה בלונדינית, טבק בורלי כדי לאמת את האישיות הזו ... .. (עיין בבדיקה המלאה ....)

vapelier

Com בתחתית
Com בתחתית
Com בתחתית
Com בתחתית

על המחבר

במשך שנים רבות הצטרפתי לצוות העריכה מיצירתו. היום אני מעורב בעיקר ביומנים, הדרכות והצעות עבודה.