סקירה / בדיקה: שובר VAP (OMG סדרה) על ידי BordO2

על המחבר

במשך שנים רבות הצטרפתי לצוות העריכה מיצירתו. היום אני מעורב בעיקר ביומנים, הדרכות והצעות עבודה.