Revue / Test: ממתקים מס 'מס' 4 (שוש שוש) על ידי Bio-concept

Revue / Test: ממתקים מס 'מס' 4 (שוש שוש) על ידי Bio-concept


CANDY SWEET N ° 4 - קונספט ביו


צו זה הוא גם זה של כוח משרעת של המיץ, זה יישאר ב ליקוריצה הפה ולמרות ניחוחות משלימים נמצאים גם, הם משמשים לדעתי כדי להכיל את כוחו של ליקוריצה, נותן זה מאפיין סוכריות כי לא ניתן למצוא על ידי לעיסת מקל של שורש זה ... (עיין בבדיקה המלאה ....)vapelier

Com בתחתית
Com בתחתית
Com בתחתית
Com בתחתית

על המחבר