REVUE / TEST: ג'אז מאת V מאת Black Note

REVUE / TEST: ג'אז מאת V מאת Black Note


JAZZ מאת V מאת הערה שחורה


בהשראה, שם העשב המיובש אינו מספק ספק וממלא את תפקידו לעורר בצורה מדויקת ככל האפשר את הרגלים התלויים הישנים שלנו, משלב במיומנות את התחושות ההפוכות עם התפוגה ... (עיין בבדיקה המלאה ....)vapelier

Com בתחתית
Com בתחתית
Com בתחתית
Com בתחתית

על המחבר