מכונת עשן - 20% על HANA MODZ, PIPELINE, Taifun, לנוקין & Samato.

על המחבר

במשך שנים רבות הצטרפתי לצוות העריכה מיצירתו. היום אני מעורב בעיקר ביומנים, הדרכות והצעות עבודה.