למעלה סיפור

את הסיגריה האלקטרוני חדשות של הימים האחרונים ולחיות.