הבאנר למעלה
המחויבויות שלנו עבור vapeVapoteurs.net הוא אתר מידע לא פשוט על סיגריות אלקטרוניות, אנו גם פעילים ולעתים קרובות אנו עוסקים בפרויקטים הקרובים לליבנו. להלן רשימת הפרויקטים בהם השתתפנו.

- תמיכה ב- Fivape / Aiduce / Vape of the heart על ידי שילוב הבאנר באתר
- תרומה של 380 אירו לעמותת "La vape du coeur"
- השתתפות כספית בפרויקט "1000 הודעות לוופינג"
- כתיבת הקדמה לספר "1000 הודעות לוופ"
- תרומה כספית לפרויקט "דיפרון"
- השתתפות ב- Vapevent 2016. אנימציה של הכנס "חנויות מתמחות מול קונים ראשונים ומוצרים עם נזק מופחת"
- תמיכה בסרט התיעודי "מיליארד חיים" מאת אהרון ביברט.
- תמיכה בסרט התיעודי "Vape Wave" מאת יאן קונן.
- יצירת הפרויקט "Le Saviez-Vous? - Vape "
- השתתפות ב- Vapevent 2016 (ספטמבר).
- השתתפות בארגון "פרסי Levapelier.com 2016"
- נוכחות ב- Vapexpo 2016 (פריז)
- נוכחות ב- Vapexpo 2017 (ליון)
- השתתפות בראיון "Le clic Anti-cope" ici disponible.
- השתתפות במחקר "Euromonitor International" בנושא מוצרי vaping בבלגיה (פברואר 2017)
- השתתפות לסקר על חנויות סיגריות בצרפת שנערך על ידי Ecigintelligence (אפריל / מאי 2017)
- תגובה לשאלות של עיתונאי מהיומון השוויצרי "לה מאטין"
- נוכחות ב- Vapexpo 2017 (פריז)
- השתתפות לסקר על שימוש בסיגריות אלקטרוניות בצרפת (אוקטובר / נובמבר 2017)
- שותף רשמי של הפורום הפתוח "Vape In Progress" 2018 ב- INSEEC בבורדו.