הבאנר למעלה
הבאנר למעלה
סקירה: Nantilde (היסטוריה של E- נוזלים) על ידי 814

על המחבר

במשך שנים רבות הצטרפתי לצוות העריכה מיצירתו. היום אני מעורב בעיקר ביומנים, הדרכות והצעות עבודה.